Kategorien:
Begleitmineralien:
Galenit xx
Fundort:
Picher Field, Ottawa Co., Oklahoma, USA
Preis:
1.100,00 €

Details

Kategorien:
Fundort:
Chihuahua, Mexiko
Preis:
35,00 €

Details

Kategorien:
Fundort:
Minerva No. 1 Mine, Cave-in-Rock, Hardin Co., Illinois, USA
Preis:
100,00 €

Details

Kategorien:
Begleitmineralien:
Sphalerit
Fundort:
Elmwood Mine, Carthage, Smith Co., Tennessee, USA
Preis:
70,00 €

Details

Kategorien:
Fundort:
Elmwood Mine, Carthage, Smith Co., Tennessee, USA
Preis:
135,00 €

Details

Kategorien:
Begleitmineralien:
Sphalerit
Fundort:
Elmwood Mine, Carthage, Smith Co., Tennessee, USA
Preis:
150,00 €

Details

Kategorien:
Begleitmineralien:
Baryt xx
Fundort:
Elmwood Mine, Carthage, Smith Co., Tennessee, USA
Preis:
300,00 €

Details

Kategorien:
Begleitmineralien:
Fluorit
Fundort:
Elmwood Mine, Carthage, Smith Co., Tennessee, USA
Preis:
140,00 €

Details

Kategorien:
Begleitmineralien:
Fluorit xx
Fundort:
Minerva #1 Mine, Cave-in-Rock Sub-District, Illinois, USA
Preis:
175,00 €

Details

Kategorien:
Begleitmineralien:
Sphalerit xx
Fundort:
Elmwood Mine, Carthage, Smith Co., Tennessee, USA
Preis:
120,00 €

Details

Kategorien:
Begleitmineralien:
Chalkopyrit xx
Fundort:
Lawrence Co., Arkansas, USA
Preis:
40,00 €

Details

Kategorien:
Fundort:
Minerva #1 Mine, Cave-in-Rock Sub-District, Illinois, USA
Preis:
420,00 €

Details

Alle Preise inkl. MwSt.